ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ : 210 2205951

Κανόνες Υγιεινής

Διασφάλιση ποιότητας

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της παραγωγής και διάθεσης ασφαλών προϊόντων , εφαρμόζει το σύστημα HACCP .Έχει εκπονηθεί η αντίστοιχη μελέτη που περιγράφει τις αρχές λειτουργίας και τεκμηριώνει την Ανάλυση Κινδύνων και τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου . Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που εφαρμόζει η επιχείρηση για να ελέγχει την ασφάλεια και υγιεινή παραγωγή και διάθεση των τροφίμων , σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις υγειονομικές διατάξεις .
Πραγματοποιούνται έλεγχοι:
 • Στο προσωπικό
 • Στις εγκαταστάσεις
 • Στις παραγωγικές διαδικασίες
 • Στη διακίνηση
 • Στις παραλαβές
 • Στο νερό και στον πάγο ( φυσικοχημικές και μικροβιακές αναλύσεις ) που χρησιμοποιείται στην παραγωγή
Επίσης στα πλαίσια της Ολικής Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας μας , εφαρμόζονται τα ακόλουθα :
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις βασικές αρχές στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων με βάση τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
 • Συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία απεντόμωσης – μυοκτονίας.
 • Χρήση απορρυπαντικών πιστοποιημένων και εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση και εκπαίδευση του προσωπικού που τα χρησιμοποιεί.
 • Συνεργασία μόνο με προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Haccp.
 • Χρήση λιποσυλλεκτών στις λάντζες της  παραγωγής , για προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αυτόματο καταγραφικό σύστημα παρακολούθησης των θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων , για άμεση επέμβαση και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.
 • Επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών των προϊόντων μας και άμεση ενημέρωση του καταναλωτή , εφ όσον αυτό ζητηθεί.
 • Σημάνσεις των συσκευασμένων προϊόντων μας και παροχή πληροφοριών για τη διατροφική τους επισήμανση
 • Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την ποιότητα στα προϊόντα και τις πρώτες μας ύλες , κάνοντας χρήση των αντίστοιχων οργάνων ( phμετρο , υγρασιόμετρο κλπ ).